În toate timpurile școala a reprezentat focarul de cultură al unei comunități , în special aceasta este relevant pentu comunitatile rurale. De aceea la edificarea unei astfel de instituții s-a ținut cont și de amplasarea geografică în raport cu localitatea. După aceleași criterii atestăm și Liceul Teoretic Văratic care este situat în centrul satului. Văraticul, care actualmente are o populație de 2228 de coluitori, a reușit ca în atmosfera unei priveliști pitorești,împletită cu tradiții frumoase,să transmită din generație în generație prin intermediul profesorilor știința de carte, dar și valorile spirituale ale locului.

Liceul teoretic Văratic este instituția de învățămînt în care sunt create condițiile neesare pentru dezvoltarea personalității elevului în baza valorilor general umane. Misiunea de bază a liceuli este de a oferi servicii de calitate pentru dezvoltarea competențelor intelectuale la elevi în vederea stabilirii priorităților pentru integrarea lor în viața socială.
  Pînă a deveni liceu, școală din localitate a parcurs mai multe etape. A fost înființată î anul 1870 ca școală primară cu copii de diferite vîrste.În timpul războiului  activat cu întreruperi.În 1947 devine școală incompletă de 7 ani.În 1954 devine școală medie și este absolvită de prima promoție în 1957. Cei mai mulți elevi i-a vut instituția în anii 1975-1978, cînd era frecventata de 661  de elevi.
Absolvenții Ș.M.Văratic activează în diferite domenii, avind diferite titluri onorifice :
  • doctori în științe : domnul Șalari Vasile, Donea Victor, Tărîță Anatol, Ciobanu Vasile, Berzoi (Brînză) Ludmila.
  • scriitoare : Marcela Benea.
În prezent își fac studiile 342 de elevi, în 16 clase. Activitatea colectivului profesoral  este orientată spre crearea condiților  de afirmare a elevilor.Cadrele didactice depun o muncă deosebită în pregătirea elevilor, la concursurile și olimpiadele desfășurate la nivel de liceu,raion și republică.Bucură performantele discipolilor liceului.În cadrul olimpiadelor raionale în ultimii ani s-a marit numarul de locuri premiante obținute.